quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
[ Cập nhật vào ngày (17/02/2017) ]

Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BYT ngày 15/7/2012 của Bộ Y tế


Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm
Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BYT ngày 15/7/2012 của Bộ Y tếTập tin đính kèm

Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ