quyết định - thông tư - công văn

Công văn 1902/BYT-QLD về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính Phủ
[ Cập nhật vào ngày (03/05/2017) ]

Công văn 1902/BYT-QLD về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính Phủ


Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính Phủ, Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Các thủ thục được tiếp tục thực hiện theo quy định tai Luật Dược 2005 và các văn bản hướng dẫn Luật cho đến khi Nghị định có hiệu luật thi hành.( có văn bản đính kèm)

2. Hướng dẫn  việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, quy định về chuyển tiếp đối với một số  trường hợp.( có văn bản đính kèm)

3. Ngừng tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính không được hướng dẫn tại Công văn này cho đến khi Nghị định có hiệu luật thi hành 

Tải về:

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jOWI3Um1SVzZEUDQ/view?usp=sharing
Tổ DLS_TTT Theo Sở Y tế Cần Thơ

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần