quyết định - thông tư - công văn

Thông tư bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế
[ Cập nhật vào ngày (06/02/2017) ]

Thông tư bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế


Thông tư bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BYT ngày 12/01/2016 bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng
Theo đó: Kể từ ngày 01/03/2016 cơ sở sản xuất thuốc phải sử dụng bao bì trực tiếp từ cơ sở sản xuất bao bì đạt chuẩn GMP hoặc có các giấy chứng nhận sau:
1. Giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bao bì dược phẩm
3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15378
4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485
5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001
Tập tin đính kèm

Tổ DLS-TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần