Thông báo

THÔNG BÁO LẦN 2 CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ HỌC VIÊN THỰC HÀNH LÂM SÀNG NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2022) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông tin Chiêu sinh các khóa đào tạo liên tục và học viên thực hành lâm sàng tại Bệnh viện năm 2022 (Hình ảnh đính kèm phía dưới).


 
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần