ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 3349/SYT-NVD ngày 13 tháng 11 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 3349/SYT-NVD ngày 13 tháng 11 năm 2014
Công văn số 3349/SYT-NVD ngày 13 tháng 11 năm 2014

V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Docetaxel, thuốc tác động trên hệ Renin-Angiotensin, các thuốc chống đông máu đường uống mới (Dabigatran, Apixaban và Rivaroxaban), thuốc chứa Risperidon hoặc Paliperidone và thuốc chứa Olmesartan.


V/v cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Docetaxel, thuốc tác động trên hệ Renin-Angiotensin, các thuốc chống đông máu đường uống mới (Dabigatran, Apixaban và Rivaroxaban), thuốc chứa Risperidon hoặc Paliperidone và thuốc chứa Olmesartan.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần