ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Công văn số 1001/SYT-NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 1001/SYT-NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015
Công văn số 1001/SYT-NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015

V/v cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm Diacerin.


V/v cập nhật thông tin dược lý đối với chế phẩm Diacerin.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần