ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 1436/SYT-NVD ngày 26 tháng 5 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (27/05/2015) ]
Công văn số 1436/SYT-NVD ngày 26 tháng 5 năm 2015
Công văn số 1436/SYT-NVD ngày 26 tháng 5 năm 2015

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao tan trong ruột Prazovite (Pantoprazole 40mg)


Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao tan trong ruột Prazovite (Pantoprazole 40mg) - SĐK: VN-8095-09; số lô: U060211401, HD: 12/01/17 do Công ty U Square Lifescience Pvt.Ltd., India sản xuất.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần