ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 1605/QLD-CL ngày 10/6/2015
[ Cập nhật vào ngày (19/08/2016) ]

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi các thuốc Nesmox-250, Ulcez


Công văn số 1605/QLD-CL ngày 10/6/2015  

- Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi các thuốc có trong Danh mục kèm theo

- Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ y tế.  


 STT Tên thuốc Hoạt chất   SĐK  Công ty đăng ký
 1   Nesmox-250   Amoxicillin 250mg   VN-12331-11  Nestor Pharmaceuticals Limited, India
 2   Ulcez   Omeprazole 20mg  VN-12333-11 
 Nestor Pharmaceuticals Limited, India
Tập tin đính kèm

Ds. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần