Rút số đăng ký

Công văn số 3571/SYT-NVD ngày 04 tháng 12 năm 2014
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 3571/SYT-NVD ngày 04 tháng 12 năm 2014
Công văn số 3571/SYT-NVD ngày 04 tháng 12 năm 2014

Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.


Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần