Rút số đăng ký

Công văn số 229/SYT-NVD ngày 19 tháng 01 năm 2015
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2015) ]
Công văn số 229/SYT-NVD ngày 19 tháng 01 năm 2015
Công văn số 229/SYT-NVD ngày 19 tháng 01 năm 2015

Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.


Rút số đăng ký của các thuốc (có danh mục kèm theo) ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do : Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.Tập tin đính kèm

QTLOAN

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần