Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA CẦN THƠ - LẦN V
[ Cập nhật vào ngày (18/02/2020) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Sản phụ khoa Cần Thơ - Lần V (Hình ảnh đính kèm phía dưới). Trân trọng./.

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần