quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch
[ Cập nhật vào ngày (20/02/2017) ]

Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch


Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế
Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạchTập tin đính kèm

Tổ DLS_TTT Theo Kcb.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần