Thông báo

THÔNG BÁO (LẦN 1) - HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 09 - NĂM 2019
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2019) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông tin về chương trình Hội nghị Sản Phụ khoa Đồng bằng sông Cửu Long lần 9 - Năm 2019 (Hình ảnh đính kèm phía dưới). Rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý đồng nghiệp!

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ Theo Phòng Kế hoạch Tổng hợp

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần