ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Các dược phẩm trị ho và cảm có chứa opioid: Những thay đổi trên nhãn sản phẩm ở Mỹ
[ Cập nhật vào ngày (08/06/2018) ]


FDA đang yêu cầu cập nhật thông tin cho các sản phẩm được chỉ định trong điều trị ho và cảm có chứa codeine hoặc hydrocodone để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm này cho người lớn từ 18 tuổi trở lên và cung cấp thông tin về các nguy cơ của việc dùng sai, lạm dụng, nghiện, quá liều, tử vong, thở chậm hoặc khó thở. Các bản cập nhật này dựa trên kết quả của một đánh giá từ FDA đã thông báo vào tháng 4/2017 và các khuyến cáo của một hội đồng chuyên gia.
DS. Trần Khánh Ngân Theo Cảnh giác Dược

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần