ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Hydroxyethyl starch: Các giới hạn trước đây vẫn chưa đủ
[ Cập nhật vào ngày (08/06/2018) ]


EMA đã thông qua khuyến cáo của Ủy ban Đánh giá nguy cơ Dược phẩm (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) để đình chỉ các ủy quyền thương mại cho các dịch truyền hydroxyethylstarch trên khắp châu Âu. Các dịch truyền này được sử dụng để thay thế thể tích huyết tương sau khi mất máu cấp tính nhằm điều trị giảm thể tích máu trong trường hợp các dung dịch điện giải (cristalloids) không đủ để làm bệnh nhân ổn định. Các hạn chế đã được đưa ra ở châu Âu vào năm 2013 để giảm thiểu nguy cơ của những sản phẩm này lên những bệnh nhân nặng và những người bị nhiễm khuẩn và tổn thương thận. PRAC đã xem xét lại kết quả của hai nghiên cứu về việc sử dụng thuốc này cùng với các dữ liệu hiện có và phản hồi từ các bên liên quan và các chuyên gia, từ đó kết luận rằng những hạn chế trước đây vẫn chưa đủ hiệu quả.
DS. Trần Khánh Ngân Theo Cảnh giác Dược

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần