ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

Azithromycin và gia tăng tỷ lệ tái phát bệnh lý máu ác tính và tử vong sau ghép tế bào gốc tạo máu trên bệnh nhân.
[ Cập nhật vào ngày (08/06/2018) ]


Thông tin dành cho chuyên gia về huyết học tại các trung tâm được cấp phép cho hoạt động cấy ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại (HSC).

Thử nghiệm lâm sàng ALLOZITHRO đánh giá hiệu quả sử dụng azithromycin trong dự phòng hội chứng viêm tiểu phế quản tắc nghẽn trong ghép đồng loại tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân có bệnh lý máu ác tính đã được yêu cầu dừng trước thời hạn do sự gia tăng tỷ lệ bệnh nhân có tái phát bệnh lý máu ác tính trên nhóm bệnh nhân sử dụng azithromycin so với nhóm sử dụng giả dược.

Mặc dù vai trò chính xác của azithromycin trong việc làm tăng tỷ lệ tái phát bệnh lý này hiện vẫn chưa rõ ràng, cần kết luận rằng các nguy cơ khi sử dụng azithromycin cho bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu vượt trội so với lợi ích thu được.

Azithromycin không được chỉ định trong dự phòng hội chứng viêm tiểu phế quản tắc nghẽn sau ghép tế bào gốc tạo máu.
Dương Khánh Linh Theo Cảnh giác Dược

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần