ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch kháng khuẩn ALL CLEAN (COSMETICS ALL CLEAN)
[ Cập nhật vào ngày (09/06/2020) ]


Ngày 04/5/2020, Cục Quản lý Dược có công văn số 5556/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch kháng khuẩn ALL CLEAN (COSMETICS ALL CLEAN) số lô: 84202; NSX: 24/03/2020; HD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; Số công bố: 6596/20/CBMP-HN cấp ngày 09/03/2020)

Lý do: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đáp ứng yêu càu về hàm lượng methanol: 41%.

Công văn số 5556/QLD-MP
Theo Tổ Dược Lâm Sàng - Thông tin Thuốc BV Phụ Sản Cần Thơ Theo Cục Quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần