Rút số đăng ký

Công bố đợt 21 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
[ Cập nhật vào ngày (18/04/2017) ]

Công văn số 3938/QLD-CL ngày 29/3/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng(Đợt 21)g


Công văn số 3938/QLD-CL ngày 29/3/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng(Đợt 21)

 Tải về

Công văn của Cục quản lý dược

https://drive.google.com/file/d/0B79ocbujGn7jZloxRE5BdGREeWc/view?usp=sharing

Danh sách các cơ sở sản xuất vi phạm chất lượng

https://drive.google.com/drive/folders/0B79ocbujGn7jaXpMTWZjWTBQUUk
Tổ DLS_TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần