Rút số đăng ký

Công văn số 839/SYT-NVD ngày 07 tháng 04 năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2016) ]

Công văn số 839/SYT-NVD ngày 07 tháng 04 năm 2016


Công văn số 839/SYT-NVD ngày 07 tháng 04 năm 2016

  • Rút số đăng ký thuốc Cortifed ( Triprolidin 2.5mg và Pseudoephedrin 60mg)

SĐK : VD-15078-11 do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đứng tên đăng ký, sản xuất ra khổi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

  • Lý do: Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu hành đã được Bộ Y tế xét duyệt.
  • Sở Y tế thông báo : Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên đại bàn đối với 02 lô thuốc Cortifed; SĐK: VD-15078-11, Lô 020714; HD: 07/2017 và Lô 050714; HD 07/2017.Ds. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần