Hoạt động đảng bộ

Tập thể Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của UBND TP. Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
[ Cập nhật vào ngày (17/05/2019) ]

Ngày 17/5/2019, tại Thành ủy TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, tập thể Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của UBND TP. Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), ngày 17/5/2019, tại Thành ủy TP. Cần Thơ đã tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, tập thể Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của UBND TP. Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm qua, Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch, hướng dẫn nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Tập thể Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ vinh dự được nhận bằng khen của UBND TP. Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua đó đã nâng cao và tạo sự thống nhất trong nhận thức của đảng viên, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi đảng viên, công chức đã vững vàng hơn về tư tưởng, trách nhiệm, tích cực và làm việc khoa học trong công việc, sinh hoạt xã hội. Có 100% tập thể xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2018; 100% công chức thực hiện viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; 100% đảng viên, công chức đạt mức tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2019, Đảng bộ cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục giáo dục đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu phải có thái độ làm việc có tâm, có tầm, năng động, sáng tạo, khoa học; trong quá trình xứ lý công việc phải biết nghĩ đến dân, tôn trọng ý kiến và quyền lợi chính đáng của dân, hết lòng hết sức chăm lo, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII)…

 
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần