Hoạt động đảng bộ

Công bố và trao Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020
[ Cập nhật vào ngày (07/05/2018) ]

Sáng 07/05/2018, Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tổ chức công bố và trao Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020.


- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 05/10/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ về phân cấp quản lý cán bộ;
- Xét công văn số 88-CV/ĐUBV ngày 03/05/2018 của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.

Sáng 07/05/2018, Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tổ chức công bố và trao Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đồng chí Trịnh Thị Bích Liên - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bệnh viện đã công bố Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Theo quyết định, Đồng chí Nguyễn Văn Khuôn, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện trao Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Tại buổi công bố và trao Quyết định, các đồng chí được chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020 hứa sẽ đoàn kết, phát huy truyền thống xây dựng BV phát triển vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy trong thời gian tới.
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần