Hoạt động đảng bộ

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
[ Cập nhật vào ngày (04/08/2017) ]
Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học

Ngày 03 – 04/8/2017, Bệnh Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho tất cả Đảng viên và viên chức của bệnh viện


Ngày 03 – 04/8/2017, Bệnh Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho tất cả Đảng viên và viên chức của bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đến dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.

Tại buổi học, các đại biểu được phổ biến những tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII): Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Quang cảnh lớp học

Sau buổi học, toàn Đảng viên, viên chức bệnh viện nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị Quyết, đồng thời nghiên cứu vận dụng thực hiện trong từng chi bộ, khoa, phòng và lĩnh vực công tác, tham mưu cho lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện cụ thể vào chương trình, kế hoạch hàng năm, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất, ý chí hành động trong toàn Đảng bộ bệnh viện.
CN. Tăng Kim Thương

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần